Сенчанська сільська територіальна громада
Полтавська область, Миргородський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Статут Сенчанського сільського комбінату комунальних підприємств «Паросток»

 

СЕНЧАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Лохвицького району Полтавської області

Тринадцята сесія сьомого скликання

 

РІШЕННЯ

від 13 вересня 2018  року                                                          

 

 Про затвердження Статуту

Сенчанського сільського комбінату

 комунальних підприємств « Паросток»  

 Сенчанської сільської ради в

 новій редакції .

 

             У зв’язку з необхідністю внесення змін та приведення Статуту Сенчанського сільського комбінату комунальних підприємств « Паросток»    Сенчанської сільської ради  у відповідність до вимог чинного законодавства України, відповідно до пункту 4 статті 78 Господарського Кодексу України, пункту 30 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сенчанська сільська рада

 

                                                             ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Статут Сенчанського сільського комбінату комунальних підприємств « Паросток» Сенчанської сільської  ради у новій редакції, що додається.

 2. Доручити начальнику Сенчанського СККП « Паросток» Боднар Катерині Анатоліївні до _____________.2018 року  звернутися до державного реєстратора по проведенню державної реєстрації змін до  Статуту  Сенчанського сільського комбінату комунальних підприємств « Паросток» в новій редакції та здійснити інші організаційні заходи , спрямовані на забезпечення життєдіяльності закладу.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань комунальної власності , житлово- комунального господарства , енергозбереження та транспорту  (голова комісії  - Удовенко Г.П.)

 

                        

 

 

Сільський голова                                         В.М.Лисий

 


 

 

                                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО :

                                                                                                           Рішенням тринадцятої  сесії

                                                                                                          Сенчанської сільської ради

                                                                                                                сьомого скликання

                                                                                                        « 13» вересня 2018 року

 

 

 

 

 

 

 

С   Т   А    Т    У    Т

 

Сенчанського сільського комбінату

комунальних підприємств « Паросток»

Сенчанської   сільської     ради 

(  нова   редакція  )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

село  Сенча

2018  рік

 


                                 

                                   

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ .            

 

Цей Статут визначає правові та економічні основи організації та діяльності комунального підприємства  Сенчанський сільський комбінат комунальних підприємств « Паросток»  Сенчанської сільської ради .

 

1.1. Сенчанський сільський комбінат комунальних підприємств « Паросток»   (далі – Комбінат ) створений відповідно до Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.2. Засновником (власником) комбінату є Сенчанська сільська рада ( далі – Засновник , Орган управління ), яка заснована на комунальній власності сіл Сенчанської об»єднаної територіальної громади .

 Виконавчий комітет Сенчанської  сільської ради є органом, який виконує функції органу управління господарською діяльністю в межах та обсягах, визначених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

1.3. У своїй діяльності Комбінат керується Конституцією та законами України, нормативно-правовими актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями Сенчанської сільської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями сільського голови, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом .

1.4. Комбінат є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, штампи, бланки зі своїм найменуванням. Права і обов'язки юридичної особи Комбінат набуває з дня його державної реєстрації.

1.5. Комбінат діє за принципами повного госпрозрахунку, самофінансування , він забезпечує фінансування витрат по організації своєї діяльності, соціальному розвитку і матеріальному стимулюванню працівників.

1.6. Комбінат за погодженням з Органом управління встановлює форми, системи і розмір оплати праці.

1.7. Комбінат зобов'язаний забезпечити безпеку виробництва, санітарногігієнічні норми і вимоги щодо захисту здоров'я його працівників.

1.8.Створення будь-яких спільних підприємств за участю Комбінату здійснюється за згодою Органу управління .

1.9. Комбінат користується власним майном та правом господарського управління щодо закріпленого за ним майна комунальної власності , має право від свого імені укладати договори, набувати майнові і немайнові права та нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем, третьою особою у судах, займатися діяльністю, яка відповідає напрямкам, передбаченим цим Статутом.

1.10. Найменування  Комбінату :

Повне – Сенчанський сільський комбінат комунальних підприємств « Паросток» 

Скорочене  : Сенчанський СККП « Паросток» .

1.11. Юридична адреса  Комбінату : 37254 , вулиця Миколаївська , будинок 6 , с. Сенча Лохвицького району Полтавської області.

1.12. Засновник (власник) не несе відповідальності за зобов’язаннями Комбінату, а Комбінат не несе відповідальності за зобов’язаннями Засновника (власника).

 

2. МЕТА ТА ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ  КОМБІНАТУ .

           

  2.1. Метою створення Комбінату є:

- організація забезпечення належного рівня та якості робіт (послуг) з благоустрою Сенчанської сільської ради;

- розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання   території населених пунктів у належному стані, їх санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування, а також природних ландшафтів, інших природних комплексів і об'єктів;

- виконання комплексу робіт з улаштування (відновлення) покриття доріг і тротуарів, обладнання пристроями для безпеки руху, озеленення, забезпечення зовнішнього освітлення, встановлення малих архітектурних форм, здійснення інших заходів, спрямованих на поліпшення інженерно-технічного і санітарного стану території, покращення її естетичного вигляду;

- організація належного утримання та раціонального використання територій, будівель, інженерних споруд та об'єктів рекреаційного, природоохоронного, оздоровчого, історико-культурного та іншого призначення;

- забезпечення схоронності та відновлення зелених насаджень, які знаходяться на обслуговуванні підприємства;

- утримання в належному стані вулично-дорожньої мережі території Сенчанської  сільської ради;

- контроль за забезпеченням належного санітарного стану території Сенчанської сільської ради;

- розвиток Комбінату на підставі принципу вільного вибору предметів діяльності, не заборонених діючим законодавством;

- виконання робіт, надання послуг та реалізації продукції, здійснення різних видів виробничої та комерційної діяльності з метою отримання прибутку;

- виконання робіт, пов’язаних з управлінням об’єктами комунального майна, закріпленими за Комбінатом в установленому порядку на праві повного господарського управління.

 

2.2. Основними завданнями Комбінату є:

- покращення благоустрою населених пунктів сільської ради, надання послуг членам громади, надання підтримки окремим групам населення (ветеранам Великої Вітчизняної війни, багатодітним матерям, інвалідам, одиноким членам громади);

 - утримання нерухомого та рухомого майна, обладнання та приладів, які знаходяться на балансі Комбінату , в належному стані ;

- забезпечення нерухомого майна, яке знаходиться на балансі Комбінату, електроенергією, теплом, водопостачанням;

 - забезпечення безперервної та раціональної експлуатації нерухомого майна, обладнання, інвентарю, приладів та майна, наданого в оренду;

- здійснення фінансово-господарського і матеріально-технічного забезпечення об’єктів майна, яке знаходиться на балансі Комбінату ;

 - здійснення фінансових та розрахункових операцій, пов’язаних з експлуатацією майна, в тому числі:

      при  сплаті обов’язкових та комунальних платежів ;

      при здачі майна в оренду, іншому користуванні майном ;

      при здійсненні виконання зобов’язань;

 - здійснення видачі необхідних довідок та інших документів, які пов’язані із використанням майна, яке знаходиться на балансі  Комбінату ;

- розробка і подання на розгляд Засновника пропозицій щодо раціонального використання та розпорядження майном, яке знаходиться на балансі  Комбінату ;

- проведення господарської діяльності для отримання джерел фінансування своєї основної діяльності з надання різних послуг членам громади ;

 Комбінат здійснює свою діяльність на основі господарського розрахунку і зацікавленості членів його колективу в економічно-ефективній роботі.

Цілі діяльності Комбінату за згодою Сенчанської сільської ради можуть бути іншими.

 2.2. Основні види діяльності, що може здійснювати Комбінат :

2.2.1. Забір, очищення та постачання води;

2.2.2. Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування;

2.2.3. Надання послуг  населенню з централізованого водопостачання та водовідведення . Ремонт водогінної та каналізаційної  мережі ;

2.2.4. Встановлення пристроїв обліку споживання холодної  води , пломбування лічильників спожитої холодної води ;  зняття з обліку та прийняття на облік лічильників холодної води, обстеження приміщень та ревізія об’ємів  водопостачання будинків приватного сектору, бюджетних та фізичних осіб, зняття контрольних показників лічильників квартир, будинків приватного сектору, бюджетних та фізичних осіб ;

2.2.5. Прибирання , вивезення та знешкодження побутових відходів ;      

2.2.6. Збирання безпечних відходів;

2.2.7.Впорядкування, санітарна очистка (прибирання та підмітання, збирання та вивезення твердих побутових відходів) територій Сенчанської сільської ради;

2.2.8.  Організація технологічної та виробничої діяльності у сфері поводження  з твердими побутовими відходами ;

2.2.9. Видалення нечистот та твердих осадів з вигрібних ям і каналізаційних колодязів жителів громади ;

2.2.10. Підгортання , утримання  та ущільнення сміттєзвалищ. Ліквідація стихійних сміттєзвалищ;

2.2.11. Інша діяльність щодо поводження з відходами ;

2.2.12. Здійснення контролю за додержанням правил комунального обслуговування та благоустрою ;

2.2.13. Здійснення робіт з ремонту та реконструкції нерухомого майна, а також робіт з перепланування та облаштування приміщень ; 

2.3.14. Капітальне будівництво;

2.2.15. Загальне та спеціалізоване будівництво будівель та споруд, тимчасових об’єктів, монтаж та встановлення збірних будинків або металевих конструкцій на об’єкті, роботи з облаштування будинків, в тому числі , з встановленням різного роду зручностей, завершення будівництва ;

2.2.16. Інші ремонтні, будівельно-монтажні роботи, виготовлення будівельних матеріалів;

2.2.17. Малярні роботи та скління ;

2.2.18. Санітарно-технічні роботи ;

2.2.19. Електромонтажні роботи ;

2.2.20. Впровадження та експлуатація енергозберігаючих технологій та приладів ;

2.2.21. Заготівля другорядних лісових матеріалів та здійснення побічних лісових користувань ;

2.2.22. Заготівля, обробка та переробка деревини та виготовлення виробів із дерева, розпиловка та доставка дров для організацій, підприємств і установ, для громадян, в тому числі , і доставка вугілля для них;

2.2.23. Столярні та теслярські роботи, виготовлення столярних виробів, обробка деревини;

2.2.24. Послуги пилорами ;

2.2.25. Виробництво та (або) реалізація продукції з дерева, металопластику, пластмаси, резини, тканини, скла та кераміки, будівельних матеріалів, інших матеріалів, в тому числі,  і виготовлення столярних виробів, будівельних матеріалів і їх реалізація ;

2.2.26.Матеріально-технічне забезпечення, постачання і збут продукції виробничо-технічного призначення, матеріально-технічних ресурсів, в тому числі , сировини, матеріалів, комплектуючих, енергоносіїв ( крім електроенергії та природного газу ), устаткування, обладнання, техніки та інших товарів для виробничих та власних потреб юридичних осіб та споживачів ;

2.2.27. Виготовлення товарів народного споживання і їх реалізація;

2.2.28. Видача довідок, планів, інших документів та документації, які стосуються майна Комбінату, а також користування та володіння майном ;

 2.2.29. Надання послуг щодо облаштування та прибирання вулиць комунального значення та провулків, приміщень спільного користування у будинках та спорудах, послуги по збиранню та сортуванню сміття та організації його вивезення, в тому числі , із кладовищ, з берегів річок, узбіч всіх доріг, а також інші послуги щодо підтримання порядку на вулицях та у будинках (спорудах), організація пунктів прийому вторсировини; 

 

2.2.31. Інші види діяльності із прибирання;

2.2.32. Поточний ремонт доріг. Грейдерування. Обкошування обочин. Очищення доріг від снігу;

нання комплексу робіт щодо утримання, відновлення та видалення зелених насаджень (у тому числі , снігозахисних та протиерозійних) уздовж вулиць і доріг, в парках, на алеях, в садах, інших об'єктах благоустрою загального користування, санітарно-захисних зонах, на прибудинкових територіях;

2.2.34. Виконання робіт з обстеження якісного та кількісного стану зелених насаджень, які підлягають видаленню та підготовки документів щодо їх видалення;

2.2.35. Квіткове оформлення об’єктів зеленого господарства  сільської ради;

2.2.36. Послуги по утриманню прибудинкових територій , озеленення , покіс трави та інші послуги ;

2.2.37.  Ручне та механізоване прибирання території сільської ради;

2.2.38. Здійснення контролю за використанням об’єктів благоустрою відповідно до їх функціонального призначення на засадах їх раціонального використання з урахуванням вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Правил благоустрою Сенчанської сільської ради та інших вимог, передбачених чинним законодавством;

2.2.39. Утримання в належному стані, виконання робіт з нового будівництва, капітального та поточного ремонту, утримання та технічне обслуговування засобів та обладнання зовнішнього освітлення;

2.2.40. Надання в оренду і експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна ;

2.2.41. Надання транспортних, в тому числі , і автотракторних послуг юридичним та фізичним особам у відповідності до чинного законодавства . Оренда, фрахтування та прокат різних видів транспорту ; Оренда автомобілів, інших машин та устаткування ;

 2.2.42 . Надання транспортних послуг фізичним та юридичним особам ;

2.2.43. Надання сільськогосподарських послуг з використанням матеріальної та технічної бази Комбінату ;

2.2.44. Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів ;

2.2.45. Надання в оренду будівельних машин і устаткування ;

2.2.46. Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування ;

2.2.47. Надання послуг по проведенню вантажних автомобільних перевезень ;

2.2.48. Надання послуг про проведенню пасажирських автоперевезень ;

2.2.49. Надання послуг  спеціалізованої будівельної техніки (екскаватора ) ;

2.2.50. Ремонт та сервісне обслуговування автомобілів ;

2.2.51. Комплексне обслуговування об’єктів;

2.2.52. Забезпечення населення паливом та іншими енергоносіями ( крім електроенергії та природного газу ) ;

2.2.53. Обслуговування соціальних об’єктів сільської ради  ;

2.2.54.Органiзацiя об’єктів громадського харчування. Надання послуг в сфері громадського харчування, органiзацiя об’єктів громадського харчування;

2.2.55. Відкриття та експлуатація торгівельних павільйонів, ринків, барів, ресторанів, кафе та кафетеріїв ; 

2.2.56.Органiзацiя оптової та роздрібної торгівлі продукції власного виробництва ;

2.2.57. Роздрібна та оптова торгівля товарами народного споживання вітчизняного та імпортного виробництва;

2.2.58. Роздрібна та оптова торгівля алкогольними напоями ;

2.2.59. Роздрібна та оптова торгівля безалкогольними та слабоалкогольними напоями,  в тому числі, пивом  ;

2.2.60. Комерційна, торгово-закупівельна дiяльнiсть;

2.2.61. Організація місць відпочинку для населення ;

2.2.62. Виконання робіт з підготовки до проведення свят об»єднаної громади ;

2.2.63. Сприяння проведенню культурно-масових заходів на території сільської ради;

2.2.64. Здійснення поховань громадян , надання інших ритуальних та супутніх послуг ;

2.2.65. Надання інших платних послуг;

2.2.66. Надання послуг по пошиву та ремонту одягу ;

2.2.67. Надання послуг перукарень , салонів краси ;

2.2.68. Залучення в установленому порядку підприємств або організацій, розміщених на території Озерянської сільської ради, до участі в роботі з благоустрою сільської ради і закріплених за ними територій ;

2.2.69. Ініціювання перед сільською радою питань, щодо залучення коштів підприємств, організацій та інвесторів, незалежно від форм власності, для озеленення території сільської ради;

2.2.68. Безкоштовне виконання робіт  в благодійних цілях , але не більше десяти відсотків місячного об'єму робіт.

Комбінат має право здійснювати інші види діяльності, які не суперечать діючому законодавству та займатися окремими видами діяльності, перелік яких визначається законодавчими актами.

Види діяльності, які потребують ліцензування або спеціального дозволу відповідних державних органів, а також які виникають з приводу володіння і користування природними ресурсами , здійснюються Комбінатом після одержання відповідних ліцензій та дозволів, в порядку та на умовах, передбачених законодавством України.

2.3. За погодженням із Органом управління Комбінат може входити в асоціації , корпорації, консорціуми та інші об’єднання підприємств, у тому числі, за участю іноземних юридичних і фізичних осіб .

3. МАЙНО   КОМБІНАТУ .

3.1.Майно Комбінату становлять основні засоби, товари, матеріали, грошові кошти, інші цінності, які відображаються у самостійному балансі Комбінату і належать йому на праві власності, а також   майно, передане Засновником Комбінату на праві господарського управління  або в іншій формі закріплення майна на  відповідному правовому режимі.

3.2. Комбінат користується майном на свій розсуд, вчиняючи щодо нього будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту та забезпечує доцільність використання майна.

3.3.Джерелами формування майна Комбінату є:

-   Майно, передане йому Засновником;

- Доходи, одержані від реалізації послуг, а також інших видів   фінансово-господарської діяльності;                                    
 - Капітальні вкладення та дотації з бюджетів ;

- Безоплатно передані основні фонди за рішенням органів місцевого самоврядування ;

-Кредити банків та інших кредиторів ;

- Безоплатні та благодійні внески, пожертвування суб’єктів господарювання і громадян ;

         - Придбання товарно-матеріальних цінностей, об’єктів рухомого та нерухомого майна в процесі діяльності ;

- Інші джерела, не заборонені законодавством  України.

3.4.  Комбінат  має право за погодженням з Засновником продавати та передавати майно іншим підприємствам, організаціям, установам, обмінювати, здавати в оренду, надавати безоплатно в тимчасове користування будинки, споруди, устаткування і транспортні засоби, що знаходяться на його балансі.

3.5.  Комбінат в установленому законодавством порядку забезпечує оформлення та державну реєстрацію речових прав на об’єкти, права на які підлягають державній реєстрації.

3.6. Комбінат користується земельними ділянками загальною площею 1.34 га , яка перебуває в постійному користуванні ,  та іншими природними ресурсами відповідно до своєї мети діяльності та чинного законодавства.                                                      

3.7. Збитки , завдані Комбінату при порушенні його майнових прав громадянами , юридичними особами і державними органами , відшкодовуються  за рішенням суду. Комбінат ,  за наявності підстав , зобов’язаний вжити заходів щодо відшкодування нанесених збитків та  стягнення в порядку регресу збитків з інших суб’єктів господарювання , або стягнути збитки з винних працівників Комбінату відповідно до вимог чинного законодавства про працю.

4.  ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ КОМБІНАТУ .

4.1. Комбінат має право:

 4.1.1. Самостійно планувати свою діяльність згідно із цим Статутом ;

 4.1.2. Визначати свою організаційну структуру, встановлювати чисельність працівників та штатний розпис за погодженням із засновником ;

 4.1.3.Укладати договори, угоди, контракти та інші юридичні акти з підприємствами, організаціями різних форм власності, фізичними особами-підприємцями, цивільно-правові та трудові угоди з оплатою праці за згодою сторін ;                                           

 4.1.4. Планувати та будувати свою виробничо-господарську та фінансову діяльність за погодженням з засновником ;

 4.1.5. Визначати стратегію, перспективу розвитку на основі самостійно розроблених планів економічного та соціального розвитку ;

 4.1.6. Враховуючи господарсько-побутові та економічні потреби, самостійно розподіляти прибуток Комбінату ,  з  відрахуванням частини прибутку до бюджету сільської ради в межах розміру, передбаченого затвердженим фінансовим планом на поточний рік, яке здійснюється першочергово після сплати обов’язкових платежів ;

4.1.7.Користуватися і розпоряджатися своїм майном відповідно до чинного законодавства та норм Статуту ;

 4.1.8.Відкривати поточні, розрахункові та інші рахунки в банківських установах ;

 4.1.9.Користуватися кредитами будь-яких кредитно-фінансових установ або інших організацій на договірній основі .

 4.1.10.Утворювати за погодженням з Органом управління структурні підрозділи, філії, необхідні для господарської діяльності і затверджувати Положення про них .

 4.2.  Майнові права Комбінату виникають:

-   з   договорів,    правочинів   та    угод,    передбачених      чинним законодавством, а також з угод,  не   передбачених законодавством, але таких, що йому не суперечать ;

 -   внаслідок створення та придбання майна з підстав,   не заборонених законодавством ;

 -   на     підставі    інших    юридичних    фактів    та   обставин,   з якими законодавство   пов’язує   виникнення  майнових   прав  та обов’язків суб’єктів господарювання.

 4.3. Обов’язки Комбінату :

4.3.1. Організовувати роботу відповідно до чинного законодавства України, рішень Сенчанської сільської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови ;

4.3.2. Забезпечувати надання послуг відповідно до цього Статуту в обсягах та якості, що відповідають вимогам чинного законодавства та укладеним договорам ;

4.3.3. Забезпечувати своєчасну виплату заробітної плати працівникам ;

4.3.4. Здійснювати бухгалтерський, оперативний облік і вести фінансову та статистичну звітність згідно із законодавством ;

4.3.5. Забезпечувати своєчасну сплату податків і зборів (обов’язкових платежів) згідно із законодавством України ;

4.3.6. Додержуватися фінансової дисципліни ;                                            

4.3.7. Забезпечувати цільове використання закріпленого за ним майна та виділених бюджетних коштів ;

4.3.8. Проводити інвентаризацію належного йому майна для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку, фінансової звітності та статистичної інформації згідно із законодавством  ;           

4.3.9. Створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, соціальне страхування, правил та норм охорони праці, техніки безпеки;  

4.3.10. Здійснювати заходи з удосконалення організації роботи Комбінату ;

4.3.11. Забезпечувати економне і раціональне використання фонду оплати праці і своєчасні розрахунки з працівниками  Комбінату.

4.4. Комбінат несе відповідальність за порушення договірних  зобов’язань, кредитно-розрахункової та податкової дисципліни , вимог до якості продукції і послуг, додержання стандартів, норм і правил здійснення господарської діяльності в порядку, визначеному чинним законодавством України.
                                                    5. УПРАВЛІННЯ КОМБІНАТОМ

 5.1. Управління Комбінатом здійснює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням сільського голови. .З начальником Комбінату укладається контракт, у якому визначаються строк найму, його права, обов’язки і відповідальність, умови матеріального забезпечення, звільнення з посади, інші умови найму .

Начальник є підзвітний Засновнику Комбінату і організовує виконання його рішень.                                                    

 5.2. Начальник:

5.2.1. Діє без довіреності від імені Комбінату , представляє його у відносинах з юридичними, фізичними особами та громадянами, в судових органах , органах державної влади та місцевого самоврядування, інших організаціях незалежно від форм власності, відкриває рахунки в установах банків  , має право першого підпису на фінансових документах Комбінату ;

5.2.2. Виступає від імені  Комбінату  перед третіми особами ;

5.2.3.Розробляє штатний розклад і чисельність працівників Комбінату , затверджує за погодженням з Органом управління  його структуру та штати ;

5.2.4. Визначає перспективи розвитку Комбінату , за винятком тих, що віднесені Статутом до компетенції Засновника ;

5.2.5. Затверджує Положення про відокремлені підрозділи, філії, інші структурні підрозділи, які створюються відповідно до діючого законодавства;

52.6.Розпоряджається у межах своїх повноважень майном Комбінату, у тому числі , і його коштами, відповідно до чинного законодавства та норм цього Статуту , за які несе матеріальну відповідальність ;

5.2.6. Укладає правові угоди  (договори, контракти) за умов, визначених контрактом ;

5.2.7. Приймає та звільняє працівників  Комбінату ;

5.2.8.Заохочує працівників Комбінату та накладає стягнення у встановленому Законом порядку;

5.2.9. Видає накази, розпорядження, доручення, обов’язкові для всіх працівників Комбінату ;

5.2.10.Затверджує інструкції, положення, які регламентують діяльність Комбінату за погодженням з Засновником ;

5.2.11.Затверджує Положення про структурні підрозділи, призначає на посади та звільняє з посад працівників  Комбінату і керівників структурних підрозділів . Проводить розподіл функціональних обов’язків керівників структурних підрозділів Комбінату, визначає структуру управління; 

5.2.12.Установлює розпорядок робочого дня, змінність роботи, обирає форму і систему оплати праці, установлює працівникам конкретні розміри тарифних ставок , відрядних розцінок , посадових окладів, здійснює матеріальне заохочення (преміювання) працівників Комбінату;

5.2.13.Забезпечує здорові і безпечні умови роботи працівників  Комбінату;

5.2.14.Забезпечує здійснення заходів з мобілізаційної підготовки;

5.2.15.Забезпечує дотримання нори пожежної безпеки, дотримання санітарних та екологічних норм і правил , дотримання трудового законодавства України;

5.2.16.Організовує бухгалтерський облік та звітність Комбінату в установленому порядку;

5.2.17.Несе відповідальність за формування та виконання балансу доходів і видатків Комбінату;

5.2.18.Виконує будь-які інші дії, які необхідні для виконання Комбінатом статутних завдань, які не віднесені до компетенції органу управління.

5.2.19. Несе персональну відповідальність перед Засновником (власником) і трудовим колективом за діяльність Комбінату та за виконання затвердженого фінансового плану .

6. КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАСНОВНИКА КОМБІНАТУ .

6.1. Виключна компетенція Засновника  Комбінату :

-  Створення, ліквідація і реорганізація  Комбінату  ;

- Затвердження, внесення змін та доповнень до Статуту Комбінату, контроль за додержанням цього Статуту ;

-   Визначення основних напрямків діяльності Комбінату ;

- прийняття рішення про передачу у повне господарське управління Комбінату відповідного майна, що є власністю Сенчанської сільської ради;

- вирішення питання відчуження майна, що перебуває у повному господарському управлінні Комбінату ;

- погодження передачі в оренду та умови договорів оренди майна, що перебуває у повному господарському  управлінні Комбінату ;

- надання дозволу на списання майна, що перебуває у повному господарському управлінні Комбінату;

- визначення показників ефективності використання майна і прибутку, заслуховування звіту керівника про результати виконання показників;

 - погодження тарифів на послуги, цін на продукцію , що реалізуються Комбінатом ;

 - погодження  призначення, звільнення з посади начальника Комбінату , підписання з ним  контракту  та контроль за додержанням його  виконання ;

- прийняття рішення про припинення діяльності Комбінату , призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу ;

- надання згоди про вступ Комбінату як засновника (учасника) до інших господарських товариств, створення дочірніх підприємств та відокремлених підрозділів, що матимуть самостійний баланс ;

-  здійснення інших повноважень , передбачених законодавством України, рішеннями сільської ради та цим Статутом .

6.2. Засновник  Комбінату має право:

-   брати участь у керівництві Комбінату в порядку , передбаченому чинним законодавством;

-  приймати рішення про створення статутного капіталу Комбінату , його розміру та порядку  внесення додаткових внесків  ;

-  здійснювати  поточний  контроль за фінансово – господарською діяльністю Комбінату .  

 6.3. Засновник Комбінату зобов’язаний:

- сприяти діяльності Комбінату з метою отримання максимальних результатів роботи ;

- не втручатися в поточну фінансово-господарську діяльність  Комбінату ;

-виконувати інші організаційно-господарські зобов’язання, передбачені чинним законодавством. 

 7. ГОСПОДАРСЬКА, ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ КОМБІНАТУ

7.1. Основним узагальнюючим показником фінансово-господарської діяльності Комбінату є прибуток (дохід) , що визначається відповідно до чинного законодавства України, шляхом зменшення сум валового доходу  за певний період на суму валових витрат та суму амортизаційних відрахувань.

7.2. Прибуток Комбінату утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття витрат, що відносяться на собівартість продукції (робіт, послуг).

7.3. Планування фінансово-господарської діяльності здійснюється Комбінатом на основі фінансових звітів за попередній період. Комбінат самостійно планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на вироблену продукцію, роботи, послуги та необхідності забезпечення виробничого та соціального розвитку , підвищення доходів.

7.4. Відрахування Комбінатом частини прибутку до бюджету сільської ради в межах розміру, передбаченого затвердженим фінансовим планом на поточний рік, здійснюється першочергово після сплати обов’язкових платежів.

7.5. Прибуток Комбінату  , що є в його розпорядженні , спрямовується на здійснення його статутної діяльності.

7.6. Згідно з рішенням начальника Комбінату за рахунок прибутку, що залишається у його розпорядженні, можуть утворюватися фонди, призначені для фінансування заходів, спрямованих на зміцнення матеріально-технічної бази Комбінату , соціальне забезпечення трудового колективу, матеріальне заохочення працівників, в тому числі , і начальника , та для вирішення різних питань.

7.7. Комбінат самостійно реалізує свою продукцію, майно, надає послуги за цінами і тарифами, що встановлюються самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавством України - за регульованими цінами і тарифами. В розрахунках із зарубіжними партнерами застосовуються контрактні ціни, що формуються відповідно до умов і цін світового ринку.

7.8. Комбінат звітує про стан виконання фінансовою плану у встановленому порядку.

7.9. Комбінат подає звіт про фінансово-господарську діяльність Засновнику (власнику) щоквартально , державним статистичним та іншим органам у формі і в строки, встановлені законодавством України.

7.10. Розмір оплати праці максимальними розмірами не регламентується і залежить від складності виконуваних робіт, кваліфікації працівника, а також наявності відповідних коштів на рахунку Комбінату. Мінімальна заробітна плата не може бути нижче встановленого законодавством України мінімального розміру заробітної плати.

7.11.Розрахунки за своїми зобов'язаннями Комбінат проводить у безготівковому порядку через установи банків відповідно до правил виконання розрахункових операцій , затверджених Національним банком України.

7.12. Джерелом формування фінансових ресурсів Комбінату є прибуток (доход), амортизаційні відрахування, кошти, одержані від продажу цінних паперів, безоплатні або благодійні внески членів трудового колективу, підприємств, організацій, громадян та інші надходження, включаючи централізовані капітальні вкладення та кредити. 

7.13. Питання соціального розвитку Комбінату вирішуються трудовим колективом за участю Засновника (власника) або уповноваженого ним органу, відповідно до Статуту, колективного договору та законодавчих актів України.

8. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ

 8.1. Комбінат здійснює бухгалтерський, податковий, оперативний облік та веде статистичну звітність згідно з чинним законодавством. Керівник та головний бухгалтер Комбінату несуть персональну відповідальність за додержанням порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності  у порядку, встановленому законодавством України .

 8.2. Ревізія та перевірки діяльності Комбінату проводяться Засновником (власником) у разі потреби.

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМБІНАТУ .

 9.1. Припинення діяльності Комбінату здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або в результаті ліквідації - за рішенням Засновника (власника) або за рішенням суду в установленому законодавством України порядку і здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Засновником .

 Комбінат ліквідується також у випадках:

- визнання його банкрутом;

- якщо прийнято рішення про заборону діяльності через невиконання умов, установлених законодавством, і в передбачений рішенням строк не забезпечено додержання цих умов або не змінено вид діяльності;

- якщо рішенням суду будуть визнані недійсними установчі документи і рішення про створення Комбінату ;

- на інших підставах, передбачених законодавчими атами України.

 9.2. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строки для заяви претензій кредиторами визначаються  Засновником .

 9.3. У разі банкрутства Комбінату його ліквідація проводиться згідно з чинним законодавством.

 9.4. При реорганізації і ліквідації Комбінату звільненим працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства.

 9.5. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню Комбінатом. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Комбінату , розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс і подає його на затвердження Засновнику, який її призначив.

9.6. Кошти, одержані внаслідок реалізації майна Комбінату після задоволення вимог кредиторів та оплати праці працівників, переходять у власність Засновника або визначеного ним правонаступника.

9.7. Ліквідація Комбінату вважається завершеною, а Комбінат таким, що припинив свою діяльність, з моменту внесення запису про це до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

9.8. У разі реорганізації Комбінату його права і обов'язки переходять до правонаступників.

                           

Сільський голова :                                      В.М.Лисий

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень