Інформаційні картки адміністративних послуг соціального характеру

ПЕРЕЛІК

інформаційних карток адміністративних послуг соціального характеру,

які надаються через управління соціального захисту населення

Миргородської районної державної адміністрації

 

№ 1 „Надання субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива”;

№ 2 „Призначення пільги на придбання палива, у тому числі рідкого, скрапленого балонного газу для побутових потреб”;

№ 3 „Призначення пільги на оплату житла, комунальних послуг”;

№ 4 „Призначення тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце їх проживання чи перебування невідоме”;

№ 5 „Призначення одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України „Мати-героїня”;

№ 6 „Видача особі подання про можливість призначення її опікуном або піклувальником повнолітньої недієздатної особи або особи, цивільна дієздатність якої обмежена”;

№ 7 „Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо відмови від майнових прав підопічного”;

№ 8 „Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо видання письмових зобов’язань від імені підопічного”;

№ 9 „Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо укладення договорів, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, в тому числі договорів щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири”;

№ 10 „Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо укладення договорів щодо іншого цінного майна”;

№ 11 „Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо управління нерухомим майном або майном, яке потребує постійного управління, власником якого є підопічна недієздатна особа”;

№ 12 „Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо передання нерухомого майна або майна, яке потребує постійного управління, власником якого є підопічна недієздатна особа, в управління іншій особі за договором”;

№ 13 „Видача піклувальнику дозволу на надання згоди особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення правочинів щодо відмови від майнових прав підопічного”;

№ 14 „Видача піклувальнику дозволу на надання згоди особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення правочинів щодо видання письмових зобов’язань від імені підопічного”;

№ 15 „Видача піклувальнику дозволу на надання згоди особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення правочинів щодо укладення договорів, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, в тому числі щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири”;

№ 16 „Видача піклувальнику дозволу на надання згоди особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення правочинів щодо укладення договорів щодо іншого цінного майна”;

№ 17 „Призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям”;

№ 18 „Призначення державної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами жінкам, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування”;

№ 19 „Призначення державної допомоги при народженні дитиниˮ;

№ 20 „Призначення одноразової натуральної допомоги „пакунок малюка”;

№ 21 „Призначення державної допомоги при усиновленні дитини”;

№ 22 „Призначення державної допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування”;

№ 23 „Призначення державної допомоги на дітей одиноким матерям”;

№ 24 „Призначення державної допомоги одному з батьків, усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, одному з прийомних батьків, батькам-вихователям, які доглядають за хворою дитиною, якій не встановлено інвалідність”;

№ 25 „Призначення державної допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях”;

№ 26 „Призначення державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”;

№ 27 „Призначення надбавки на догляд за особами з інвалідністю з дитинства та дітьми з інвалідністю”;

№ 28 „Призначення державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”;

№ 29 „Призначення державної соціальної допомоги на догляд”;

№ 30 „Призначення компенсації за догляд фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на непрофесійній основі”;

№ 31 „Призначення грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю І або ІІ групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею”;

№ 32 „Призначення одноразової грошової / матеріальної допомоги особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю”;

№ 33 „Призначення одноразової компенсації сім’ям, які втратили годувальника із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою”;

№ 34 „Призначення одноразової компенсації дружинам (чоловікам), якщо та (той) не одружилися вдруге, померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, участю у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт”;

№ 35 „Призначення одноразової компенсації батькам померлого учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою”;

№ 36 „Призначення компенсацій та допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, громадянам, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт, віднесеним до категорії 1, або 2, або 3; потерпілим від Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1, або 2, або 3; потерпілим від радіаційного опромінення, віднесеним до категорії 1 або 2”;

№ 37 „Призначення компенсацій та допомоги дітям, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи, дітям з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, та їхнім батькам”;

№ 38 „Призначення грошової компенсації вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад особам з інвалідністю внаслідок війни та прирівняним до них особам”;

№ 39 „Призначення грошової компенсації особам з інвалідністю замість санаторно-курортної путівки”;

№ 40 „Призначення грошової компенсації вартості проїзду до санаторно-курортного закладу (відділення спинального профілю) і назад особам, які супроводжують осіб з інвалідністю I та II групи з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку”;

№ 41 „Призначення грошової компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю”;

№ 42 „Призначення грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;

№ 43 „Призначення грошової компенсації особам з інвалідністю на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування”;

№ 44 „Призначення грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки особам з інвалідністю внаслідок війни та прирівняним до них особам”;

№ 45 „Видача направлення до реабілітаційних установ особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, дітям віком до трьох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності”;

№ 46 „Видача направлення на проходження обласної, центральної міської у мм. Києві та Севастополі медико-соціальної експертної комісії для взяття на облік для забезпечення осіб з інвалідністю та законних представників дітей з інвалідністю автомобілем”;

№ 47 „Видача направлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю”;

№ 48  „Установлення статусу, видача посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (відповідно до визначених категорій)”;

№ 49 „Видача посвідчень особам з інвалідністю та особам з інвалідністю з дитинства”;

№ 50 „Установлення статусу, видача посвідчень ветеранам праці”;

№ 51 „Установлення статусу, видача посвідчень жертвам нацистських переслідувань”;

№ 52 „Взяття на облік для забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками) осіб з інвалідністю”;

№ 53 „Взяття на облік для забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками) ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Законів України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та „Про жертви нацистських переслідувань”;

№ 54 „Взяття на облік для забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками) громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;

№ 55 „Призначення щомісячної адресної грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг”;

№ 56 „Видача довідки для отримання пільг особам з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу”;

№ 57 „Установлення статусу, видача посвідчень батькам багатодітної сім’ї та дитині з багатодітної сім’ї”;

№ 58 „Видача направлення для отримання послуг з соціальної та професійної адаптації”;

№ 59 „Встановлення статусу члена сім’ї загиблої (померлої) особи, яка добровільно забезпечувала проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (у тому числі провадила волонтерську діяльність та загинула (пропала безвісти), померла внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання”;

№ 60 „Надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни” ;

№ 61 „Надання статусу постраждалого учасника Революції гідності”;

№ 62 „Видача довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи”;

№ 63 „Призначення грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення”;

№ 64 „Вклейка фотокартки в посвідчення дитини з багатодітної сім’ї у зв’язку з досягненням               14-річного віку”;

№ 65 „Видача дубліката посвідчення батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї”;

№ 66 „Продовження строку дії посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї”;

№ 67 „Видача грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка»”;

№ 68 „Встановлення статусу учасника війни”;

№ 69 „Видача направлення на отримання послуг із психологічної реабілітації постраждалим учасникам Революції Гідності, ветеранам війни з числа учасників антитерористичної операції / операції Об”єднаних сил, членам їх сімей та членам сімей загиблих (померлих) таких осіб”;

№ 70 „Виплата одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми”;

№ 71 „Прийняття рішення про виплату грошової компенсації вартості проїзду постраждалих учасників Революції Гідності, ветеранів війни з числа учасників антитерористичної операції / операції Об’єднаних сил, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) таких осіб до суб’єктів надання послуг для проходження психологічної реабілітації та назад”;

№ 72 „Компенсація вартості  продуктів харчування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;

№ 73 „Видача рішення про направлення на комплексну реабілітацію (абілітацію) осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, дітей віком до трьох років (включно), які належать до групи ризику щодо отримання  інвалідності, до реабілітаційної установи”;

№ 74 „Забезпечення направлення до реабілітаційної установи для надання реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю за програмою «Реабілітація дітей з інвалідністю»”;

№ 75 „Видача бланка-вкладки до посвідчення учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни”;

№ 76 „Позбавлення статусу постраждалого учасника революції гідності за заявою особи”;

№ 77 „Забезпечення санаторно-курортними путівками постраждалих учасників революції гідності, ветеранів війни з числа учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил, членів сімей загиблих (померлих) таких осіб”;

№ 78 „Призначення одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції, бойових дій та збройного конфлікту”;

№ 79 „Призначення і виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та  дітей, позбавлених батьківського  піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною»”.

 

№80 НАДАННЯ ОДНОРАЗОВОЇ КОМПЕНСАЦІЇ ОСОБАМ З ІНВАЛІДНІСТЮ ТА ДІТЯМ З ІНВАЛІДНІСТЮ,  ПОСТРАЖДАЛИМ ВНАСЛІДОК ДІЇ ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИХ ПРЕДМЕТІВ

№ 81 „ВИДАЧА ДОВІДКИ ПРО ВЗЯТТЯ НА ОБЛІК ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНОЇ ОСОБИ”

№ 82    НАДАННЯ ЩОРІЧНОЇ ДОПОМОГИ НА ОЗДОРОВЛЕННЯ ОСОБАМ З ІНВАЛІДНІСТЮ ТА ДІТЯМ З  ІНВАЛІДНІСТЮ, ПОСТРАЖДАЛИМ ВНАСЛІДОК ДІЇ ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИХ ПРЕДМЕТІВ

№ 83    „НАДАННЯ ДОПОМОГИ НА ПРОЖИВАННЯ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИМ ОСОБАМ”

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень