Директор комунального опорного закладу «Сенчанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Сенчанської сільської ради Полтавської області»


ВИКОНАВЧИЙ КОМІТІЕТ 
СЕНЧАНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 21.04.2020 року                                                                                      № 30  
Про оголошення конкурсу
на заміщення вакантної посади
директора комунального опорного 
закладу «Сенчанська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів Сенчанської 
сільської ради Полтавської області»

   Відповідно до  статті  26 Закону України «Про освіту»,   статті  38 Закону України  «Про повну загальну середню освіту», Типового положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 28.03.2018 р. № 291, Порядку призначення на посаду та звільнення з поса-ди керівників комунальних загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів ,  що є у спільній власності Сенчанської ОТГ, затвердженого рішен-ням  23 сесії сьомого скликання Сенчанської сільської ради від 16.07.2019 року, Статуту комунального опорного  закладу «Сенчанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Сенчанської сільської ради Полтавської області»  та у зв’язку із наявною вакантною посадою  директора ЗЗСО
 1. Оголосити конкурс на заміщення вакантної посади директора комуналь-ного опорного закладу «Сенчанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Сенчанської сільської ради Полтавської області».
2. Встановити вимоги до кандидатів на заміщення вище зазначеної вакантної посади (додаток 1) .
3. Повідомлення про оголошення конкурсу опублікувати в районній газеті «Зоря» (додаток 2).
4. Утворити конкурсну комісію для відбору кандидатів на заміщення вакант-ної посади директора комунального опорного закладу «Сенчанська загально-освітня школа І-ІІІ ступенів Сенчанської сільської ради Полтавської області» (додаток 3).
5. Затвердити перелік питань на перевірку знань Конституції України, Зако-нів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» (додаток 4).
6. Провідному спеціалісту відділу освіти, культури, молоді, спорту та туризму Виконавчого комітету Сенчанської сільської ради Волинець Т.А.  забезпечити прийом  документів від претендентів на заміщення вище зазначеної вакантної посади.
7. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Сільський голова                                            В.М. Лисий

 


Додаток 1
                                                                                            до розпорядження № 30
                                                                                         від «21» квітня 2020 року
              

 

В И М О Г И
до кандидатів на заміщення вакантної посади директора
комунального опорного  закладу «Сенчанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Сенчанської сільської ради Полтавської області» 

1.    Є громадянином України.
2.    Має вищу педагогічну освіту   за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.
3.    Має стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше п’яти років.
4.    Має  високі організаторські здібності.
5.    Має стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.
6.    Виявив належний рівень знань положень Конституції України, Законів України „Про  освіту”, „Про повну загальну середню освіту”, Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, нормативних документів в галузі освіти.  
7.    Вільно володіє державною мовою.
8.    Володіє персональним ком’ютером  та ІКТ.
9.    Має досвід  роботи директором ЗЗСО та пройшов атестацію на відповід-ність займаній посаді.
 

Секретар сільської ради                                     Л.М. Коротя
 
                                               


                                                       

Додаток 2
                                                                                            до розпорядження №30
                                                                                         від «21» квітня 2020 року

                                                 ПОВІДОМЛЕННЯ
                  про оголошення конкурсу в районній газеті «Зоря» 
      Виконавчий комітет Сенчанської сільської ради  оголошує конкурс  на заміщення вакантної посади директора комунального опорного  закладу «Сенчанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Сенчанської сільської ради Полтавської області» (адреса закладу : 37254 вул. Героїв України,4 с. Сенча Лохвицького району Полтавської області). 
Кваліфікаційні вимоги: вища педагогічна освіта  за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше п’яти років; вільне володіння державною мовою, ПК та ІКТ; високі організаторські здібності; досвід роботи на посаді директора ЗЗСО.  
   Відповідно до Порядку призначення на посаду та звільнення з посади керівників кому-нальних загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів ,  що є у спільній власності Сенчанської ОТГ, затвердженого рішенням  23 сесії сьомого скликання Сенчанської сільської ради від 16.07.2019 року буде проведений конкурс  на заміщення вакантної посади директора ЗЗСО, конкурсанти складають у письмовій формі іспит на знання положень Конституції України, Законів України „Про  освіту”, „Про повну загальну середню освіту”, Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, нормативних документів в галузі освіти та презентують перспективний план розвитку ЗЗСО.  
Документи приймаються впродовж 30 днів з дня публікації оголошення за адресою: відділ освіти, культури, молоді, спорту та туризму Виконавчого комітету Сенчанської сільської ради вул. Героїв України, с. Сенча, буд. 7, Лохвицького району Полтавської області.
 Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:
•    заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
•    мотиваційний лист, складений у довільній формі;
•    автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
•    копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
•    копію довідки про присвоєння  ідентифікаційного коду;
•    копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);
•    копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше п’яти років на момент їх подання;
•    копія посвідчення про підвищення кваліфікації;
•    атестаційний лист та професійну характеристику;
•    копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);
•    заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;
•    дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

Додаткові відомості щодо основних функціональних обов’язків, розміру заробітної плати та умов проведення конкурсу можна одержати за тел. 0994905135 ; 0960763638 ; 
е-mail : senchaosvita@ukr.net


  Начальник відділу освіти,
культури, молоді, спорту та туризму                         В.  Охріменко

 


Додаток 3
                                                                                          до розпорядження  №30
                                                                                         від «21» квітня 2020 року 

 

СКЛАД
конкурсної комісії для відбору
  кандидатів на заміщення вакантної посади директора
комунального опорного  закладу «Сенчанська загально-освітня школа І-ІІІ ступенів Сенчанської сільської ради Полтавської області» 

 

Голова комісії:   - Сьомак Сергій Григорович, заступник сільського голови
Заступник голови комісії - Охріменко Валентина Іванівна, начальник відділу освіти, культури, молоді, спорту та туризму;
Секретар комісії -  Волинець Тетяна Анатоліївна, провідний спеціаліст відділу освіти, культури, молоді, спорту та туризму;
Члени комісії :
Коротя Любов Миколаївна, секретар сільської ради;
Мурашко Валентина Володимирівна, депутат Сенчанської сільської ради;
Балагура Тетяна Олександрівна, заступник директора комунального опорного  закладу «Сенчанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Сенчанської сільської ради Полтавської області»;
Сенченко Наталія Віталіївна, голова профспілкової організації  комунального опорного  закладу «Сенчанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Сенчанської сільської ради Полтавської області»;
Коропець Руслан Анатолійович, голова ради комунального опорного  закладу «Сенчанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Сенчанської сільської ради Полтавської області»;
Орлюк Крістіна Олегівна, представник батьківської громади комунального опорного  закладу «Сенчанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Сенчанської сільської ради Полтавської області».


                              Секретар сільської ради                                    Л.М. Коротя

  

Додаток 4
                                                                                            до розпорядження  №30
                                                                                         від «21» квітня 2020 року

 
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

 

з перевірки знання Конституції України, Законів України „Про  освіту”, „Про повну загальну середню освіту”, Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, нормативних документів в галузі освіти
І. Питання з перевірки знань Конституції України
1. Основні розділи Конституції України.
2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1,2).
3.Форма правління в Україні (стаття 5).
4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).
5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).
6. Об’єкти права власності Українського народу (статті 13,14).
7. Найважливіші функції держави (стаття 17).
8.Державні символи України (стаття 20).
9.Конституційне право на працю (стаття 43).
10.Конституційне право на освіту (стаття 53).
11.Колституційне право на соціальний захист (стаття 46).
12.Конституційне право на охорону здоров’я (стаття 49).
13.Обов’язки громадянина України (статті 65-68).
14.Право громадянина України на вибори (стаття 70).
15.Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).
16.Державна влада в Україні (стаття 6).
17.Державна мова в Україні (стаття 10).
18. Право на свободу світогляду і віросповідання (стаття 35).
19. Верховна Рада України (стаття 76).
20. Кабінет Міністрів України (статті 113-114).

ІІ. Питання з перевірки знань Закону України " Про освіту"
1. Поняття академічної свободи за Законом України “Про освіту” (стаття 1).
2. Законодавство України про освіту за Законом України “Про освіту” (стаття 2).
3. Забезпечення права на безоплатну освіту за Законом України “Про освіту” (стаття 4).
4. Мова освіти за Законом України “Про освіту” (стаття 7).
5. Форми здобуття освіти за Законом України “Про освіту” (стаття 9).
6. Ключові компетентності, необхідні кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності за Законом України “Про освіту” (стаття 12).
7. Інклюзивне навчання за Законом України “Про освіту” (стаття 20).
8. Управління закладом освіти за Законом України “Про освіту” (стаття 24).
9. Керівник закладу освіти, його повноваження за Законом України “Про освіту” ( стаття 26).
10. Документи про освіту за Законом України “Про освіту” (стаття 40).
11. Академічна доброчесність за Законом України “Про освіту” (стаття 42).
12. Ліцензування освітньої діяльності за Законом України “Про освіту” (стаття 43).
13. Зовнішнє незалежне оцінювання за Законом України “Про освіту” (стаття 47).
14. Моніторинг якості освіти за Законом України “Про освіту” (стаття 48).
15. Атестація педагогічних працівників за Законом України “Про освіту” (стаття 50).
16. Сертифікація педагогічних працівників за Законом України “Про освіту” (стаття 51).
17. Категорії учасників освітнього процесу за Законом України “Про освіту” (стаття 52).
18. Робочий час педагогічних і науково-педагогічних працівників за Законом України “Про освіту” (стаття 60).
19. Психологічна служба та соціально-педагогічний патронаж у системі освіти за Законом України “Про освіту” (стаття 76).
20. Участь у міжнародних дослідженнях якості освіти за Законом України “Про освіту” (стаття 83).
ІІІ. Питання з перевірки знань Закону України "Про повну загальну середню освіту" та Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року
1. Поняття безпечного освітнього середовища згідно Закону України "Про повну загальну середню освіту" (стаття 1).
2. Поняття доступності повної загальної середньої освіти згідно Закону України "Про повну загальну середню освіту" (стаття 1).
3. Рівні здобуття повної загальної середньої освіти згідно Закону України "Про повну загальну середню освіту" (стаття 4).
4. Мова освіти в закладах загальної середньої освіти згідно Закону України "Про повну загальну середню освіту" (стаття 5).
5. Заборона дискримінації у сфері загальної середньої освіти згідно Закону України "Про повну загальну середню освіту" (стаття 7).
6. Організація освітнього процесу згідно Закону України "Про повну загальну середню освіту" (стаття 10).
7. Формування класів (груп) у закладах загальної середньої освіти згідно Закону України "Про повну загальну середню освіту" (стаття 12).
8.  Переведення учнів на наступний рік навчання в закладі освіти згідно Закону України "Про повну загальну середню освіту" (стаття 13).
9. Оцінювання результатів навчання учнів та їх атестація згідно Закону України "Про повну загальну середню освіту" (стаття 17).
10. Документи про освіту згідно Закону України "Про повну загальну середню освіту" (стаття 18).
11. Обов’язки педагогічних працівників згідно Закону України "Про повну загальну середню освіту" (стаття 22).
12. Права, обов’язки та відповідальність батьків учнів згідно Закону України "Про повну загальну середню освіту" (стаття 25).
13. Типи закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти згідно Закону України "Про повну загальну середню освіту" (стаття 35).
14.Система управління закладом загальної середньої освіти згідно Закону України "Про повну загальну середню освіту" (стаття 36).
15. Керівник закладу загальної середньої освіти згідно Закону України "Про повну загальну середню освіту" (стаття 38).
16. Мета Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року.
17.Перший етап  реалізації Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року.
18. Другий етап  реалізації Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року.
19. Третій етап  реалізації Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року.
20.Очікувані результати реалізації Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року.
  
Начальник відділу освіти,
культури, молоді, спорту та туризму                         В.  Охріменко

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень