Бюджет Сенчанської ОТГ на 2019 рік

1. Показники  економічного  розвитку  регіону.


             Дата утворення територіальної громади 29 жовтня 2017 року. До її складу увійшли наступні населені пункти: с. Сенча, с.Лучка, с.Рудка Лохвицького району та с. Шеки, с. Хитці Лубенського району.
На території Сенчанської ОТГ здійснюють господарську діяльність 24 об’єктів  сільськогосподарського призначення,  з них зокрема 11 фермерських господарств. Сільськогосподарські підприємства обробляють понад 5,7 тис. га ріллі. Основними напрямами розвитку агропромислового комплексу  є вирощування зернових та технічних культур.
 Основні галузі промисловості громади: нафтовидобувна та газовидобувна. На території громади розташовані та працюють відділення  підприємств: Яблунівський УПГГК, ГПУ «Полтава газ видобування», АТ «Укргазвидобування», ТОВ «Арабський  Енергетичний Альянс ЮЕЙ» , БУ «Укр бур газ», ТОВ «Спец строй».
              На території  ОТГ працюють 36 заклади торгівлі та побуту. Заклади торгівлі та побуту представлені приватними підприємствами. 
             З бюджету Сенчанської об’єднаної сільської територіальної громади у 2019 році фінансуються установи освіти (1 школа, 1 дитячий садок, 1 позашкільний навчальний заклад, 1 музична школа), виконавчий комітет Сенчанської сільської ради ,  2 сільські будинки культури, 1 сільський клуб, 3 сільських клуби-бібліотеки. Крім цього, з бюджету громади проводиться фінансування благоустрою, місцевих програм, надаються субвенції до Лохвицького та Лубенського районних бюджетів та до бюджету м.Лубни на утримання закладів охорони здоров’я, культури, освіти, соціального захисту.

Показники бюджету  Сенчанської  сільської  ради на 2019 рік сформовано з урахуванням вимог Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, положень програми діяльності Кабінету Міністрів України, проекту Основних напрямів бюджетної політики, схвалених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 № 314-р, а також змін до законодавчих актів, пов’язаних з податковою реформою, поліпшенням умов ведення бізнесу та децентралізацією видаткових повноважень.

2. Прогноз доходів  бюджету об’єднаної сільської територіальної громади на 2019 рік визначений з урахуванням поточного виконання бюджету за  11 місяців 2018 року , змін до податкового та бюджетного законодавства, і становить (з врахуванням міжбюджетних трансфертів) 54285960 грн., в тому числі за:
              загальним фондом – 54127460 грн; 
              спеціальним фондом – 158500 грн.
При оцінці дохідної частини сільського бюджету було враховано:
-    фактичне виконання дохідної частини бюджету за результатами 2017 року по Шеківській та Сенчанській сільських радах  та за 11 місяців 2018 року.
 Дохідна частина проекту бюджету на 2019 рік розроблена з урахуванням підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму на 2019 рік та  прийнятого рішення сільської ради щодо встановлення місцевих податків та зборів на 2019 рік.
            Власних  доходів сільського бюджету на 2019 рік передбачено в сумі 46767970  грн. в т.ч. за загальним фондом 46609470 грн., спеціальним фондом 158500 грн. Основну суму запланованих надходжень становлять: податкові надходження – 46614470 грн., з яких податки на доходи – 12410847 грн., рентна плата за користування надрами 29891323 грн., акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 100000 грн., місцеві податки і збори –  4182300 грн., що складає 99,7 % від загального обсягу власних доходів. Неподаткові надходження становлять 153500 грн. 
          Основними надходженнями спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ в сумі 128500 грн.
Відповідно до проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», офіційні трансферти з державного бюджету сільському бюджету складають 6947000 грн.,  в тому числі:   
           - медичної субвенції – в сумі 512700 грн. 
           - освітньої субвенції – в сумі   6434300 грн., обсяг якої визначено на основі нової формули виходячи з розрахункової кількості ставок педагогічних працівників, визначеної на підставі навчального навантаження та нормативної наповнюваності класів, а також середньої заробітної плати вчителя в умовах 2019 року. Як і у поточному 2018 році, у наступному бюджетному періоді кошти освітньої субвенції спрямовуватимуться виключно на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів.
          Передбачено дотацію з місцевого бюджету сільському бюджету в сумі 739000  гривень,  а саме  дотація з обласного бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної дотації з державного бюджету.
         Передбачено інші субвенції з місцевого бюджету сільському бюджету:
-    з обласного бюджету на відшкодування частини вартості путівки дитячим закладам оздоровлення та відпочинку дітей, які виховуються в сім'ях з дітьми на 2019 рік в сумі 24710 грн.
-    з Лохвицького районного бюджету на утримання  керівників гуртків СБДЮТ, що працюють на базі Вирішальненської ЗОШ І-ІІІ ступенів 120000 грн.

                3. Видаткова частина бюджету об’єднаної територіальної громади  на 2019 рік
Починаючи з 2018 року відповідно до чинного бюджетного законодавства бюджети об’єднаних територіальних громад мають формуватись на основі програмно-цільового бюджетування.
Застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі передбачає:
– складання бюджетних програм за новою класифікацією видатків та кредитування (бюджетні програми сільського бюджету на 2019 рік визначені у додатках 2 та 3 до рішення) та затвердженні місцевими фінансовими органами спільно з головними розпорядниками коштів у термін 45 днів після прийняття бюджету паспортів бюджетних програм;
– використання для оцінки ефективності бюджетної програми результативних показників, які включають кількісні та якісні показники, що визначають результат виконання бюджетної програми, характеризують хід її реалізації, ступінь досягнення поставленої мети та виконання завдань бюджетної програми;
– запровадження звітності про виконання паспортів бюджетних програм та оцінки ефективності використання коштів місцевих бюджетів.
Проект сільського бюджету на 2019 рік складено з урахуванням вимог програмно-цільового бюджетування.
З метою збалансування бюджету та виходячи із наявних можливостей  ресурсної частини бюджету об’єднаної територіальної громади, видаткова частина проекту бюджету спрямована на забезпечення повноцінного функціонування бюджетних установ та соціально-економічний розвиток громади в цілому.
Розрахунок прогнозного обсягу видатків здійснено з урахуванням передбачених проектом Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» статтей (стаття 7 ) щодо установлення у 2019 році прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2019 року (загальний показник)  - 1853  гривні, 1 липня — 1936 гривень, з 1 грудня — 2027 гривень та розміру мінімальної заробітної плати ( стаття 8) : у місячному розмірі: з 1 січня - 4173 гривень; у погодинному розмірі: з 1 січня – 25,13 гривні.
Видатки сільського бюджету становлять 54598180 гривень, з яких видатки загального фонду – 42561977 гривень, спеціального фонду . В них враховано кошти на оплату праці працюючим в бюджетній сфері з урахуванням збільшення розміру мінімальної заробітної плати та на розрахунки за енергоносії з урахуванням здорожчання, що споживаються бюджетними установами, придбання матеріалів, оплата послуг, харчування в дошкільних та шкільних закладах освіти,  організацію благоустрою, розвиток транспортної інфраструктури, фінансування місцевих програм та іншу економічну діяльність громади.

3.1 Управління (0100)


За бюджетною програмою код ТПКВКМБ/ТКВКБМС 0150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» плановий показник на 2019 рік складає 10655635 грн. Видатки загального фонду 10497635 грн., що включає видатки на оплату праці з нарахуванням працівників апарату -9150000 грн., оплату енергоносіїв – 532735 грн., поточне утримання -814900 грн.
Фонд оплати праці розраховано виходячи із затвердженої штатної чисельності працівників закладу, з урахуванням підвищення мінімальної заробітної плати (доплата до мінімальної з/п)  та встановлення її у розмірі  з 01 січня 2019 року - 4173 гривень, діючих окладів згідно нормативних документів, обов’язкових надбавок та доплат, премій та  матеріальної допомоги на оздоровлення.
  При розрахунку видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв враховано фактичне споживання у поточному році в натуральних показниках з урахуванням діючих тарифів 2018 року та коефіцієнтів їх підвищення.
  Видатки спеціального фонду бюджету передбачено в сумі 158000 грн. на придбання предметів довгострокового користування  (комп'ютерне обладнання та вимірювальний пристрій).
За бюджетною програмою код ТПКВКМБ/ТКВКБМС 0180 «Інша діяльність у сфері бюджетного управління» передбачені видатки по   Програмі розвитку місцевого самоврядування в Сенчанській об'єднаній громаді на 2019 рік в сумі 88215 на заходи.

3.2. Видатки на освіту  (1000).

 

В мережу Сенчанської сільскої ради на 2019 рік увійшли   заклад дошкільної освіти ,  загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, заклад позашкільної освіти – будинок дитячої та юнацької творчості, школа естетичного виховання, інші програми та заходи у сфері освіти
 При розрахунку видатків на заклади та установи освіти  враховано видатки на:
- підвищення мінімальної заробітної плати (доплата до мінімальної з/п)  та встановлення її у розмірі:   з 01 січня 2019 року - 4173 гривень; 
- допомоги на оздоровлення педагогічним працівникам та виплату щорічної винагороди  педагогічним працівникам відповідно до статті 57 Закону України «Про освіту» та виплати  технічним працівникам допомоги на оздоровлення та на виплату щорічної винагороди  відповідно колективного договору. 
На фінансування  закладів освіти на 2019 рік передбачаються видатки з  сільського бюджету в сумі 23822562 гривень, в т.ч.:   
За бюджетною програмою код ТПКВКМБ/ТКВКБМС 1010 «Надання дошкільної освіти»  - 3753920 грн. Видатки загального фонду складають 3568685 грн.: в т. ч. заробітна плата з нарахуваннями - 2158840 грн., оплата енергоносіїв - 724545 грн.,  продукти харчування -  240000 грн., поточне утримання закладів - 445300 грн. 
При плануванні видатків на дощкільний заклад освіти передбачено безкоштовне харчування пільгових категорій дітей відповідно Положення: звільнено від батьківської плати, як малозабезпечені сім´ї, дітей-сиріт та  позбавлених батьківського піклування, дітей з сімей,батьки яких  є учасниками бойових дій, дітей з сімей, постраждалих внаслідок аварії на  Чоробильській АЄС з розрахунку 25 гривень в день та 60 % за рахунок сільського бюджету всіх дітей дошкільного закладу. 
  Видатки спеціального фонду бюджету передбачено в сумі 69235 грн. на харчування за рахунок батьківської плати, яка складає 40% від загальної вартості харчування.
Видатки бюджету розвитку складають 116000 грн. - придбання предметів довгострокового використання. 
За бюджетною програмою код ТПКВКМБ/ТКВКБМС 1020  «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі),  спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами  – 15541259 грн. Видатки загального фонду складають 10682710 грн. в т. ч. заробітна плата з нарахуваннями - 8437130 грн., оплата енергоносіїв - 1121680 грн., харчування - 460750 грн., поточне утримання закладів - 663150 грн.  
Освітня субвенція з  державного бюджету на видатки з оплати праці з нарахуванням педпрацівникам по загальноосвітнім школам  становить 6434300 гривень . 
При плануванні видатків на загальноосвітні заклади передбачено фінансування з  місцевого бюджету в розмірі 100 %  безкоштовне харчування учнів 1-4 класів   з січня по грудень 2019 року з урахуванням оздоровчої компанії в пришкільних таборах та 100 %  безкоштовне харчування пільгових категорій дітей відповідно Положення: звільнено від батьківської плати, як малозабезпечені сім´ї, дітей-сиріт та  позбавлених батьківського піклування, дітей з сімей, батьки яких  є учасниками бойових дій, дітей з сімей, постраждалих внаслідок аварії на  Чоробильській АЄС. Харчування з розрахунку 13 гривень в день – 410750 грн. на рік,  та під час оздоровчої компанії: ДЗОВ «Сонечко» - 60 грн. в день – 50000 грн, мовний табір «Ерудит» 40 грн. в день – 6400 грн., табір праці і відпочинку «Сучасник» 40 грн. день  - 2400 грн. 
Видатки спеціального фонду – бюджету розвитку передбачено в сумі 4858549 грн.  
            За бюджетною програмою  код ТПКВКМБ/ТКВКБМС 1090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» ( СДЮТ) – 2565350 грн. Видатки загального фонду  2515950 грн.: в т. ч. заробітна плата з нарахуваннями –2090470 грн., оплата енергоносіїв -188140 грн., поточне утримання закладу – 237340 грн. 
Видатки спеціального фонду – бюджету розвитку передбачено в сумі 49400 грн.  
За бюджетною програмою  код ТПКВКМБ/ТКВКБМС 1100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) –1625818 грн. Видатки загального фонду 959830 грн.: в т. ч. заробітна плата з нарахуваннями – 878700 грн., оплата енергоносіїв – 3240 грн., поточне утримання закладу – 77890 грн.
  Видатки спеціального фонду бюджету передбачено в сумі 59265 грн. на придбання предметів за рахунок власних надходжень. 
Видатки бюджету розвитку складають  665988 грн. - придбання музичних інструментів та звуковідтворювальної апаратури.
За бюджетною програмою код ТПКВКМБ/ТКВКБМС 1162  «Інші програми  та заходи  у сфері освіти»  – 464080 грн. Передбачено видатки на заходи програми «Опікуємося освітою на 2019 рік» - 437140 грн., «Національно - патріотичне виховання» 21080 грн..
3.3.  Охорона здоровꞌя (2000).
За бюджетною програмою код ТПКВКМБ/ТКВКБМС 2111  «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами медичної (медико-санітарної) допомоги» - 849905 грн. Передбачити трансферти на утримання закладу  КНЗ Лохвицький ЦПМСД  по програмі  «Підтримки та розвитку охорони здоров´я Сенчанської об´єднаної територіальної громади у 2019 році»  в тому числі видатки загального фонду 779905 грн.
Видатки бюджету розвитку 70000 грн.


                 3.4. Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення (3000). 


Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення  передбачені в сумі 1061425 грн.:
За бюджетною програмою  код ТПКВКМБ/ТКВКБМС 3210 «Організація та проведення громадських робіт» передбачено видатки в сумі 180000 гривень, в тому числі  загального фонду – 180000 гривень на проведення робіт відповідно до Програми зайнятості населення.
код ТПКВКМБ/ТКВКБМС 3140 «Оздоровлення та відпочинок дітей  (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються  за рахунок коштів на оздоровлення громадян , які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) та 50% співфінансування коштів з сільського бюджету (24710 грн.) та 50% коштів іншої субвенції з обласного бюджету (24710 грн.) –  на відшкодування частини вартості путівки дитячим закладам оздоровлення та відпочинку за надані послуги з оздоровлення та відпочинку дітей у відповідності до Програми «Оздоровлення та відпочинку дітей  об'єднаної територіальної громади на 2019 рік».
        по коду ТПКВКМБ/ТКВКБМС 3242 «Інші заходи у сфері соціального захисту  і соціального забезпечення» Передбачено видатки в сумі 832005 грн в т. ч.: по програмі «Соціальний захист населення об'єднаної територіальної громади на 2019 рік» 561005 грн., по програмі «Підтримка народжуваності» 271000 грн.
3.5. Видатки на культуру та мистецтво
В мережу ОТГ на 2019 рік увійшли два будинок культури, 1 сільський клуб, 3 сільські клуби-бібліотеки,  дві  бібліотеки.
На  фінансування даних закладів передбачено видатки 3299087 грн. в тому числі з загального фонду сільського бюджету в сумі 2635587грн. та спеціального фонду 663500 грн., в тому числі:
За бюджетною програмою  код ТПКВКМБ/ТКВКБМС 4030 «Забезпечення діяльності бібліотек» – 294187 грн., з них заробітна плата з нарахуваннями в сумі 232705 грн., поточне утримання закладу – 11482 грн.
Видатки спеціального фонду бюджету розвитку передбачено в сумі 50000 грн. 
            За бюджетною програмою  код ТПКВКМБ/ТКВКБМС 4060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» – 2709700 грн. Видатки загального фонду складають 2096200 грн.:  з них заробітна плата з нарахуваннями – 1030545 грн., оплата енергоносіїв – 646970 грн, поточне утримання закладів  - 418685 грн.
Видатки спеціального фонду бюджету розвитку передбачено в сумі 613500 грн.
Фонд оплати праці розраховано виходячи із затвердженої штатної чисельності працівників закладу, з урахуванням підвищення мінімальної заробітної плати ( доплата до мінімальної заробітної плати) та встановлення її у розмірі  з 01 січня 2019 року - 4173 гривень, діючих розрядів згідно Єдиної тарифної сітки, обов’язкових надбавок та доплат, матеріальної допомоги на оздоровлення.
           При розрахунку видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв враховано фактичне споживання у поточному році в натуральних показниках з урахуванням діючих тарифів 2018 року та коефіцієнтів їх підвищення.
           За бюджетною програмою  «Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва» код ТПКВКМБ/ТКВКБМС 4082  -  295200 грн. Передбачити кошти на виконання місцевої  Програми розвитку культури та мистецтва в Сенчанській об'єднаній громаді на 2019 рік.  
3.6 Фізична культура і спорт (5000).
За бюджетною програмою  код ТПКВКМБ/ТКВКБМС 5061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров´я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону» передбачено видатки по програмі «Сенча спортивна на 2019 рік» на розвиток фізичної культури  серед населення. В сумі 429530 грн. у т. ч. видатки загального фонду 380530 грн., видатки спеціального фонду 49000 грн.
3.7. Житлово-комунальне господарство (6000)
За бюджетною програмою код ТПКВКМБ/ТКВКБМС 6030  «Організація благоустрою населених пунктів» передбачено видатки  в сумі 4648955 грн. Видатки  загального фонду сільського бюджету в сумі 2861955 грн. в т.ч. з оплата енергоносіїв (вуличне освітлення)  – 226800 грн., поточні видатки – 2861955 грн. з них поточні трансферти СККП «Паросток» в сумі 2500000 грн.  на заходи Програми благоустрою населених пунктів Сенчанської об'єднаної громади на 2019 рік.  Видатки спеціального фонду  - бюджету розвитку 1787000 грн. (у т.ч. капітальні трансерти СККП «Паросток» 1757000 грн.):
-    На виконання заходів програми   «Освітлення вулиць населених пунктів Сенчанської об'єднаної громади на 2019 рік» на виготовлення ПКД на реконструкцію вуличного освітлення по вул. Харченка у с. Сенча 21000 грн., трансфер  СККП «Паросток» 55000 грн. на проведення реконструкції зовнішнього  освітлення на стадіоні;
-    На виконання заходів Програми "Розвиток комунального підприємства СККП Паросток на 2019 рік" передбачити видатки в сумі 1330000 грн.,
-    На виконання заходів Програми «Погодження з ТПВ» 372000 грн.

3.8 Економічна діяльність
За бюджетною програмою код ТПКВКМБ/ТКВКБМС 7130  «Здійснення заходів із землеустрою» передбачено видатки спеціального фонду бюджету розвитку в сумі 183935 грн. в тому числі 33935 грн. проведення передпроектних топографо-геодезичних робіт  на  будівництво дороги у с. Хитці, 150000 грн. на виготовлення проектів землеустрою земельних ділянок. 
За бюджетною програмою код ТПКВКМБ/ТКВКБМС 7321  «Будівництво освітніх установ та закладів» передбачено видатки спеціального фонду бюджету розвитку в сумі 1489502 грн. 
За бюджетною програмою код ТПКВКМБ/ТКВКБМС 7324 «Будівництво обꞌєктів соціально-культурного призначення»  передбачити видатки спеціального фонду бюджету розвитку в сумі 35000 грн.
За бюджетною програмою код ТПКВКМБ/ТКВКБМС 7330 «Будівництво  інших об´єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності»  передбачити видатки спеціального фонду бюджету розвитку в сумі  207200 грн.
За бюджетною програмою код ТПКВКМБ/ТКВКБМС 7362 «Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації формування інфраструктури об´єднаних територіальних громад (включаючи співфінансування)»  передбачити видатки спеціального фонду бюджету розвитку в сумі  408229 грн.
За бюджетною програмою код ТПКВКМБ/ТКВКБМС 7461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»  передбачити видатки  загального фонду 652830 грн. та спеціального фонду бюджету розвитку в сумі  1196165  грн.
За бюджетною програмою код ТПКВКМБ/ТКВКБМС 7680  «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування»  передбачити видатки  загального фонду 20000 грн. 
3.9 Інша діяльність (8000)
За бюджетною програмою  код ТПКВКМБ/ТКВКБМС 8330 «Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів» заплановані видатки спеціального фонду бюджету об´єднаної територіальної громади в сумі 30000 грн.
код ТПКВКМБ/ТКВКБМС 8700 «Резервний фонд»  на 2019 рік в бюджеті об´єднаної територіальної громади передбачено  в сумі   100000 грн. для забезпечення невідкладних витрат на заходи відповідно Положення про резервний фонд. 
3.10  Міжбюджетні трансферти
За бюджетною програмою  код ТПКВКМБ/ТКВКБМС 9110 «Реверсна дотація» передбачено суму вилучення з бюджету об´єднаної територіальної громади в сумі 3052300 грн.
Обсяг базової (реверсної) дотації, передбачений  в Законі України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»,  визначено відповідно до статей 98–100 Бюджетного кодексу України, чим здійснено горизонтальне вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів. Для обрахунку обсягу базової (реверсної) дотації на 2019 рік використовувались офіційні дані звітності Державної служби статистики України щодо наявного населення станом на 01.01.2018 та Державної казначейської служби України – про фактичні надходження податку на доходи фізичних осіб за 2017 рік.
за бюджетною програмою код ТПКВКМБ/ТКВКБМС 9770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» в загальному обсязі 1733505 гривень, з них  Лохвицькому районному бюджету 1479063 грн., Лубенському районному бюджету 242742 грн., до Лубенського міського бюджету 11700 грн.
Відповідно до Закону України  «Про державний бюджет на 2019 рік» за бюджетною програмою код ТПКВКМБ/ТКВКБМС 9410 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоровꞌя за рахунок коштів медичної субвенції» 512700 грн. Із загального фонду бюджетіу об´єднаної територіальної громади передбачено надання субвенції з місцевого бюджету районному бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я  за рахунок коштів медичної субвенції на утримання Лохвицької районної лікарні в сумі 445078 грн., та Лубенському міському бюджету на утримання Лубенської міської лікарні 67622 грн.

 


Сільський голова                                                                В.М.Лисий

Начальник фінансового відділу                                        Р.М.Кірзенко
 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень