Сенчанська сільська територіальна громада
Полтавська область, Миргородський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Дата: 25.05.2023 13:36
Кількість переглядів: 31

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Акціонерне товариство «Укргазвидобування» філія газопромислове управління «Полтавагазвидобування»

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові

код ЄДРПОУ 30019775

фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або

____________________________________________________________________________________________ серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від  прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1.Інформація про суб’єкта господарювання

Юридична адреса: Україна, 36008, вул. Європейська, 173, м. Полтава, Полтавська область,

тел. (0532) 515-249. (0532) 515-419

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса),контактний номер телефону)

 

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи[*].

Планована діяльність, її характеристика.

Нове будівництво дотискних компресорних установок AJAX DPC2802LE на Яблунівській УКПГ за межами населених пунктів на території Сенчанської сільської ради, Миргородського району Полтавської області, для стабілізації робочих тисків низькозапірних свердловин.

Технічна альтернатива 1

В якості альтернативи розглянуто застосування турбокомпресорного агрегату з тандемічними нагнітачами осьового типу.

Технічна альтернатива 2

В якості альтернативи розглянуто застосування турбокомпресорного агрегату з тандемічними нагнітачами поршневого типу.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

В адміністративному відношенні Яблунівська УКПГ розташована на території Миргородського району Полтавської області.

Розміщується Яблунівська УКПГ на землях Сенчанської сільської ради. Найближчими населеними пунктами є с. Сенча Миргородського району.

Об’єкт існуючий. Площа ділянки розміщення УКПГ складає 7 га.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Не розглядається

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Збільшення об’ємів транспортування вуглеводневої сировини покращить техніко-економічні показники діяльності підприємства, що у свою чергу, дозволить виділяти частину коштів на вирішення соціальних питань та збільшить розмір відрахувань у місцевий бюджет та забезпечення енергоресурсами населення і промисловості.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Яблунівська установка комплексної підготовки газу входить до складу об’єктів Яблунівського НГКР ГПУ «Полтавагазвидобування».

Дотискні компресорні установки призначені для стабілізації робочих тисків низькозапірних свердловин.

Продуктивність одного агрегату AJAX DPC2802LE по газу – до 0,180 млн.нм3/добу. Діапазон зміни робочого тиску на вході – 0,5-0,8 МПа(н). Максимально допустимий тиск нагнітального трубопроводу – 6,3 МПа(н).

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

Обмеження планової діяльності:

  1. Дотримання розмірів СЗЗ та дозволених обсягів викидів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел: значення гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин на межі СЗЗ, рівні гранично допустимих викидів (ГДВ) від технологічного обладнання.
  2. Акустичне забруднення, розрахунковий гранично-допустимий рівень якого на межі СЗЗ не перевищує допустимого рівня шуму на території населених місць.
  3. Безпечна експлуатація відповідно до діючих в Україні нормативних документів, інструкцій з експлуатації, технологічних регламентів.

щодо технічної альтернативи 2

Обмеження планової діяльності:

  1. Дотримання розмірів СЗЗ та дозволених обсягів викидів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел: значення гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин на межі СЗЗ, житлової забудови, рівні гранично допустимих викидів (ГДВ) від технологічного обладнання.
  2. Акустичне забруднення, розрахунковий гранично-допустимий рівень якого на межі СЗЗ не перевищує допустимого рівня шуму на території населених місць.
  3. Безпечна експлуатація відповідно до діючих в Україні нормативних документів, інструкцій з експлуатації, технологічних регламентів.

щодо територіальної альтернативи 1

Дотримання розмірів санітарно-захисної зони; дотримання дозволених рівнів акустичного забруднення; дотримання значень гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених пунктів; організація спеціально відведених та відповідно обладнаних місць для тимчасового зберігання відходів.

щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядається

 

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

Інженерно-геологічні та інженерно-геодезичні вишукування, обстеження існуючих мереж та комунікацій будуть виконані згідно з ДБН А.2.1-1. При дотриманні природоохоронного законодавства й вимог нормативної документації, а також передбачених проектом заходів, додатковий захист території не передбачається, оскільки наднормативні впливи на навколишнє природне середовище під час та після проведення реконструкції не очікуються.

щодо технічної альтернативи 2

Еколого-інженерна підготовка і захист території аналогічні обраному варіанту планованої діяльності.

щодо територіальної альтернатив 1

Компонування комплексу технологічного обладнання з урахуванням вимог техніки безпеки і виробничої санітарії.

щодо територіальної альтернативи  2

Не розглядається

 

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1

Вплив на клімат і мікроклімат: процес реконструкції призведе до незначної зміни вже існуючих виділень тепла, вологи газів, що мають парниковий ефект, і інших речовин, викиди яких можуть вплинути на клімат і мікроклімат прилеглої місцевості.

У період будівництва та експлуатації викиди забруднюючих речовин в атмосферу будуть короткочасні та незначні.

Вплив на повітряне середовище: з урахуванням вжиття природоохоронних заходів очікуваний вплив характеризують як екологічно допустимий. Платіж за викиди забруднювальних речовин в атмосферу, визначений в грошовому виразі, розраховують згідно зі ставкою податку за викиди (п. 243.1 ст. 243 Податкового кодексу України).

Під час будівництва викиди від земляних, різальних, зварювальних та фарбувальних робіт, від роботи будівельного автотранспорту, на межі житлової забудови найближчого населеного пункту від об’єкта значення концентрацій по всіх забруднюючих речовинах, які будуть викидатися в атмосферне повітря, передбачаються нижче гранично-допустимих, отже вплив на повітряне середовище під час будівництва та експлуатації об’єкта, вважається допустимим.

Шумовий вплив – під час будівництва акустичне навантаження від роботи будівельного автотранспорту, роботи будівельних механізмів та техніки; шумове навантаження під час будівельних робіт та під час експлуатації об’єкта буде в межах норми і не завдасть негативного впливу на оточуюче природне середовище та здоров’я людей;

Вплив на водне середовище:  не впливає.

Вплив на гідрогеологічне середовище не впливає.

Вплив на ґрунт: Вплив планованої діяльності на ґрунт за звичайного режиму експлуатації – мінімальний, і може бути помітним у разі порушення технологічних процесів. Мінімізації ризиків досягають шляхом ретельного керування діяльністю, забезпеченням безпечного поводження з небезпечними речовинами.

Під час будівництва – механічні порушення поверхневого шару ґрунту при проведенні земляних робіт; для мінімізації впливу на ґрунти передбачається зняття та зберігання родючого шару ґрунту.

Природно-заповідний фонд: Планована діяльність буде здійснюватися з дотриманням вимог Закону України «Про природно-заповідний фонд України».

Рослинний, тваринний світ: Рослинність – прямі загрози, які могли сприяти порушенню ґрунтового та рослинного покриву, мінімальні або відсутні; передбачені дії, спрямовані на зменшення можливих ризиків щодо порушення природного рослинного покриву.

Тваринний світ – вплив опосередкований за рахунок викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря. Вплив об’єкта на рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти характеризується як екологічно допустимий.

Під час будівництва при проведенні земляних робіт передбачається незначене порушення рослинного покрову, під час експлуатації об’єкта – вплив на рослинний та тваринний світ відсутній.

Навколишнє соціальне середовище (населення): носить позитивний аспект (позитивний вплив на місцеву економіку; залучення інвестицій в економіку району). Впровадження планової діяльності є вагомим внеском у розвиток як регіональної економіки, так і економіки України в цілому.

Навколишнє техногенне середовище: планована діяльність не спричиняє порушення навколишнього техногенного середовища за умов комплексного дотримання правил експлуатації. Пам’ятки архітектури, історії та культури (як об’єкти забудови), зони рекреації, культурного ландшафту й інші елементи техногенного середовища в зоні впливу об’єкта відсутні.

Відходи: процес утворення та поводження з відходами регулюється вимогами Закону України «Про відходи» (у разі виникнення аварійних ситуацій кількісний та якісний склад відходів визначають на місцях, за мірою їхнього утворення у порядку відповідно до вимог чинних законодавчих норм і актів).

Під час будівництва передбачається незначна кількість утворення відходів, які до закінчення будівництва передбачається зберігати у спеціально відведених місцях в герметичних контейнерах відповідно до класу небезпеки з подальшою передачею їх на видалення, розміщення, захоронення, утилізацію згідно укладених договорів з спеціалізованими підприємствами; беручи до уваги зберігання відходів у відповідності з санітарними нормами та технікою безпеки, їх сортування та передачу спеціалізованим підприємствам, а також допустимі об’єми утворення, можна зробити висновок про те, що вплив від утворення та поводження з відходами на навколишнє середовище буде допустимим; під час експлуатації об’єкта передбачається незначне утворення відходів.

щодо технічної альтернативи 2

Аналогічно технічній альтернативі 1

щодо територіальної альтернативи 1

Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля можливі в межах санітарно-захисної зони та виділених земельних ділянок під провадження планованої діяльності.

щодо територіальної альтернативи  2

Не розглядається.

 

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

Планована діяльність належить до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля у відповідності з пунктом 3 частини 3 статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

 

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.

 

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Відповідно до вимога ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року, до звіту з оцінки впливу на довкілля буде включено із достатньою деталізацією такі планові показники:

- опис місця провадження, цілі й опис основних характеристик планованої діяльності;

- опис поточного стану та факторів довкілля;

- оцінка впливу планованої діяльності на геологічне середовище, атмосферне повітря, поверхневі та підземні води, техногенне середовище, соціальне середовище;

- опис передбачених заходів, спрямованих на запобігання, відведення, уникнення, зменшення усунення значного негативного впливу на довкілля, в тому числі (за можливості) компенсаційних заходів;

- зауваження та пропозиції, які надійдуть за результатами громадських обговорень.

 

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.

 

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій. 

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

 

14. Рішення про провадження планованої діяльності.

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої  діяльності буде:

Висновок з оцінки впливу на довкілля

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

 

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, за адресою: 03035, м.Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, тел/факс (044) 206-31-40; (044) 206-31-50, e-mail: OVD@mepr.gov.ua.

Контактна особа: заступник директора департаменту – начальник відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки, контролю та екологічних фінансів – Грицак Олена Анатоліївна.

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

 Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив

Фото без опису

« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень